ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร MACCI ฟื้นฟูระบบไต ด้วยชีวโมเลกุล

คุณประโยชน์ของ MACCI

         MACCI คือนวัตกรรมเสริมอาหารชีวโมเลกุล TLC 
✅ ประกอบไปด้วย อะมิโนแอซิด ทอรีน (Taurine), แอล อาร์จีนีน (L-Arginine) และสารอาหารจำเป็นของร่างกายมนุษย์ (Choline) ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของไตให้ดีขึ้น
✅ พิสูจน์ผลลัพธ์ได้จากค่า eGFR (ค่าชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของไต)
✅ ได้รับการรับรองจาก อย. ให้จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีความปลอดภัยสูง
✅ และที่สำคัญไม่มีสารเคมีตกค้างในไต

รู้จักสารชีวโมเลกุลใน MACCI

ติดตาม Macci   

Visitors: 17,042