ทอรีน Taurine

บทบาทของ ทอรีน ( Taurine ) ในการชะลอความเสื่อมของไต

 

- รักษาสมดุลของอิเลคโทรไลท์    โดยรักษาสมดุลของ โซเดียม โปตัสเซี่ยม คลอไรด์อิออน และกลูโคส ในการผ่านเข้าออกภายในและภายนอกเซลล์(absorbtion and reabsorbtion) ของหลอดไตฝอย (tubular lumen)

(ซึ่งถ้าร่างกายเสียสมดุลของอิเลคโทรไลท์จะส่งผลให้ร่างกายแสดงการเจ็บป่วย และส่งผลต่อการทำงานของไตที่มากขึ้นทำให้ไตเสื่อมเร็ว)

- ช่วยเพิ่มปริมาณของเลือดที่ไปเลี้ยงไต โดยเพิ่มการสังเคราะห์ไนตริก ออกไซด์ (Nitric Oxide, NO)   ไนตริกออกไซด์มีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตขยายตัวทำให้มีปริมาณเลือดไปเลี้ยงไตมากขึ้น (เซลไตจะฟื้นฟูดีขึ้น ช่วยชะลอความเสื่อมของไต)

 

 

 – ป้องกันการทำลายเนื้อเยื่อไต  ในกรณีที่ไตมีการอักเสบจะมีขบวนการกำจัดสิ่งแปลกปลอมของเม็ดเลือดขาวแมคโครฟาจ ในขบวนการนี้จะมีการผลิต hypochlorus acid (HOCL)  

    HOCL มีผลทำให้เกิด DNA oxidation, protein nitration, lipid peroxidation ซึ่งนำไปสู่การทำลายเนื้อไต 

 

    Taurineจะไปทำปฏิกิริยากับ HOCL และทำลาย HOCL ที่เกิดขึ้น ผลคือช่วยป้องกันเนื้อเยื่อไตไม่ให้ถูกทำลาย

 

 

BACK 

Visitors: 16,138